Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilligersorganisaties G-O

Op Goeree-Overflakkee zijn diverse vrijwilligersorganisaties actief. Naast het feit dat je via GOvoorelkaar als vrijwilliger direct met hulpbehoevenden in aanraking kunt komen, kun je er ook voor kiezen om je bij een vrijwilligersorganisatie aan te sluiten. De lokale vrijwilligersorganisaties kunnen jouw ondersteuning goed gebruiken, zodat er bloeiende organisaties ontstaan die een actieve rol vervullen in onze eilandelijke samenleving. De volgende vrijwilligersorganisaties zijn actief op Goeree-Overflakkee:

  • Stichting ZIJN. Stichting ZIJN staat voor het aanbieden van diensten en ondersteuning ten behoeve van het welzijn van de inwoners van Goeree-Overflakkee. Stichting ZIJN werkt met veel vrijwilligers op het gebied van mantelzorg, ouderenzorg, signalerend huisbezoek, commissies van verschillende dorpskernen, netwerkcoach, breicafé, handwerkclub en koersbal.
  • Nederlandse Patiënten Vereniging afd. Goeree-Overflakkee (NPV). De NPV zet zich in voor de zorg voor het leven vanuit een christelijke bewogenheid. Dit doet zij door de inzet van vrijwillige thuishulp (tot in de laatste levensfase). Hierbij worden niet alleen de mensen geholpen die een (terminale) ziekte hebben, maar ook de mantelzorgers worden bijgestaan. Vrijwilligers van de NPV zijn lid van één van de protestants-christelijke kerken.
  • Rode Kruis afd. Goeree-Overflakkee. Het Rode Kruis heeft als missie het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor ieder persoon. Vrijwilligers zetten zich in op het gebied van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, opvang en verzorging van niet-gewonde slachtoffers en eerste hulpverlening bij evenementen.

Bovenstaande vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten bij GOvoorelkaar. Dit houdt in dat alle vragen naar vrijwilligers van deze organisaties op GOvoorelkaar staan. Hierdoor heb je direct een overzicht van alle hulpvragen op Goeree-Overflakkee. Vrijwilligersorganisaties werken met coördinatoren om de kans op een match tussen vraag en aanbod te vergroten. Staat jouw vrijwilligersorganisatie hier niet genoemd? Neem dan contact met ons op.

Naast deze vrijwilligersorganisaties zijn er vele verenigingen en stichtingen op het eiland actief. Denk hierbij aan de vele sport-, cultuur en gezondheidsorganisaties. Ook zij kunnen natuurlijk vrijwilligers gebruiken en kunnen hun hulpvraag op deze website melden. Hierdoor kun je jezelf op tal van terreinen inzetten, passend bij jouw behoefte en interesses. In diverse kernen zijn dorpsraden actief die zich inzetten om de leefbaarheid in de eigen kern te vergroten. Ook jouw hulp is hierbij van harte welkom!