Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilligersorganisaties G-O

Op Goeree-Overflakkee zijn diverse vrijwilligersorganisaties actief. Naast het feit dat u via GOvoorelkaar als vrijwilliger direct met hulpbehoevenden in aanraking kunt komen, kunt u er ook voor kiezen om u bij een vrijwilligersorganisatie aan te sluiten. De lokale vrijiwilligersorganisaties kunnen uw ondersteuning goed gebruiken, zodat er bloeiende organisaties onstaan die een actieve rol vervullen in onze eilandelijke samenleving. De volgende vrijwilligersorganisaties zijn actief op Goeree-Overflakkee:

  • Stichting Unie van Vrijwilligers Goeree-Overflakkee (UVV). De UVV zet zich in om het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten in ziekenhuizen, zorginstellingen en via huisbezoeken te veraangenamen. De UVV biedt haar ondersteuning en begeleiding aan instellingen die hoofdzakelijk in de zorg- en welzijnssector actief zijn. Als vrijwilliger bij de UVV biedt u nét dat stukje extra waar de verpleging/verzorging niet aan toe komt.
  • Stichting ZIJN. Stiching ZIJN staat voor het aanbieden van diensten en ondersteuning ten behoeve van het welzijn van de inwoners van Goeree-Overflakkee. Stichting ZIJN werkt met veel vrijwilligers op het gebied van mantelzorg, ouderenzorg, signalerend huisbezoek, commissies van verschillende dorpskernen, netwerkcoach, breicafé, handwerkclub en koersbal. Daarnaast biedt ZIJN het vrijwilligerssteunpunt 't Punt. Het vrijwilligerssteunpunt heeft tot doel de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk op Goeree-Overflakkee voor iedere inwoner te vergroten en maatschappelijke organisaties met raad en daad bij te staan bij het vinden van vrijwilligers. Bij 't Punt kunt u als (zoekende) vrijwilliger in gesprek om te kijken welke vorm van vrijwilligerswerk bij uw interesses past.
  • Nederlandse Patiënten Vereniging afd. Goeree-Overflakkee (NPV). De NPV zet zich in voor de zorg voor het leven vanuit een christelijke bewogenheid. Dit doet zij door de inzet van vrijwillige thuishulp (tot in de laatste levensfase). Hierbij worden niet alleen de mensen geholpen die een (terminale) ziekte hebben, maar ook de mantelzorgers worden bijgestaan. Vrijwilligers van de NPV zijn lid van één van de protestants-christelijke kerken.
  • Rode Kruis afd. Goeree-Overflakkee. Het Rode Kruis heeft als missie het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor ieder persoon. Vrijwilligers zetten zich in op het gebied van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, opvang en verzorging van niet-gewonde slachtoffers en eerste hulpverlening bij evenementen.

Bovenstaande vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten bij GOvoorelkaar. Dit houdt in dat alle vragen naar vrijwilligers van deze organisaties op GOvoorelkaar staan. Hierdoor heeft u direct een totaal overzicht van alle hulpvragen op Goeree-Overflakkee. Vrijwilligersorganisaties werken met coördinatoren om de kans op een match tussen vraag en aanbod te vergroten. Staat uw vrijwilligersorganisatie hier niet genoemd? Neem dan contact met ons op.

Naast deze vrijwilligersorganisaties zijn er vele verenigingen en stichingen op het eiland actief. Denk hierbij aan de vele sport-, cultuur en gezondheidsorganisaties. Ook zij kunnen vrijwilligers gebruiken en kunnen hun hulpvraag op deze website melden. Hierdoor kunt u zich op tal van terreinen inzetten, passend bij uw behoefte en interesses. In diverse kernen zijn dorpsraden actief die zich inzetten om de leefbaarheid in de eigen kern te vergroten. Ook uw hulp is hierbij van harte welkom!