Direct naar de inhoud van deze pagina

Veilig vrijwilligerswerk

Met het uitvoeren van vrijwilligerswerk komt u veelal in contact met verschillende mensen. Wij vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk veilig gebeurd. In de privacy statement leest u wat u kunt doen om uw veiligheid te vergroten en welke maatregelen wij nemen. Desalniettemin kunt u om aanvullende eisen worden gevraagd door middel van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of kunt u het vermoeden hebben dat zich een onveilige situatie voordoet. Hier willen wij u graag op attenderen.

  

Verklaring Omtrent  Gedrag 

Sommige verenigingen kunnen hun vrijwilligers verplichten om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Deze verklaring wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het ministerie behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval, dan wordt bekeken of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

U kunt het Aanvraagformulier VOG hier downloaden. U dient het ingevulde aanvraagformulier persoonlijk in te leveren bij de gemeente. Let op: aan een VOG zijn kosten verbonden. Vanaf 2015 kunnen vrijwilligers die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken een gratis VOG aanvragen.


Melding bij huiselijk geweld (waaronder kinder- en ouderenmishandeling)

Bent u als vrijwilliger actief en heeft u het vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling? Dan kunt u dit melden. Bel bij huiselijk geweld het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG): 010-4438444. Bij kindermishandeling kunt u contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK): 0900-1231230. U krijgt dan tips en advies over wat zij verder met uw vermoeden kunnen doen. Iedere situatie vraagt immers om een eigen benadering. Als het mogelijk is, probeer dan te praten met het vermoedelijke slachtoffer en laat weten dat er mensen zijn die hem of haar kunnen helpen. Vertel dat er Advies- en Steunpunten zijn waar hij of zij terecht kan voor een luisterend oor, advies of een melding.

Als de situatie acuut lijkt, bel dan 112. De politie zal dan snel ingrijpen om erger te voorkomen.