Direct naar de inhoud van deze pagina

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is onbetaalde zorg die je verleent aan een naaste, omdat je een persoonlijke band hebt met de hulpbehoevende. Als je meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor een ander dan spreekt men van mantelzorg. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om de zorg voor bijvoorbeeld een zieke partner, gehandicapt kind, vriendin of dementerende buurvrouw op zich te nemen. Uit betrokkenheid, medemenselijkheid of misschien uit plichtsgevoel. Je levert hiermee een erg belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Mantelzorg is vaak intensief en kan je veel tijd kosten, zeker als je naast deze zorgtaken ook nog een baan hebt. Het risico bestaat dat je als mantelzorger op den duur overbelast raakt en zélf ziek wordt. Het is daarom belangrijk dat je goed voor jezelf blijft zorgen en tijdig hulp inschakelt.

De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers voldoende ondersteund worden. Mantelzorgers op Goeree-Overflakkee kunnen bij stichting ZIJN terecht voor mantelzorgondersteuning. Deze ondersteuning is gratis. Zo kun je bij stichting ZIJN terecht voor individuele ondersteuning, algemene ondersteuning of ondersteuning door een vrijwilliger in de vorm van respijtzorg. Een vrijwilliger of beroepskracht neemt de mantelzorg dan tijdelijk over. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning? Neem dan contact op met stichting ZIJN.