Direct naar de inhoud van deze pagina

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is onbetaalde zorg die u verleent aan een naaste, omdat u een persoonlijke band heeft met de hulpbehoevende. Als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor een ander dan spreekt men van mantelzorg. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om de zorg voor bijvoorbeeld een zieke partner, gehandicapt kind, vriendin of dementerende buurvrouw op zich te nemen. Uit betrokkenheid, medemenselijkheid of misschien uit plichtsgevoel. U levert hiermee een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Mantelzorg is vaak intensief en kan u veel tijd kosten, zeker als u naast deze zorgtaken ook nog een baan heeft. Het risico bestaat dat u als mantelzorger op den duur overbelast raakt en zélf ziek wordt. Het is daarom belangrijk dat u goed voor uzelf blijft zorgen en tijdig hulp inschakelt.

De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers voldoende ondersteund worden. Mantelzorgers op Goeree-Overflakkee kunnen bij stichting ZIJN terecht voor mantelzorgondersteuning. Deze ondersteuning is gratis. Zo kunt u bij stichting ZIJN terecht voor individuele ondersteuning, algemene ondersteuning of ondersteuning door een vrijwilliger in de vorm van respijtzorg. Een vrijwilliger of beroepskracht neemt de mantelzorg dan tijdelijk over. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning? Neem dan contact op met stichting ZIJN.