Direct naar de inhoud van deze pagina

Collectieve verzekering

Tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk kan er altijd iets gebeuren. Het is dan prettig om te weten dat je goed verzekerd bent. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit betekent dat alle vrijwilligers die in organisatorisch verband vrijwilligerswerk uitvoeren in de gemeente verzekerd zijn tegen zaken als schade aan persoonlijke eigendommen, geneeskundige hulp, psychische hulpverlening, bestuursaansprakelijkheid, etc. Ook mantelzorgers vallen onder de verzekering, evenals scholieren die stage lopen in het kader van de burgerschapsstage. De verzekering is afgesloten bij Raetsheren van Orden en is aanvullend op je eigen WA-verzekering.

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren. De verzekering is bijvoorbeeld van toepassing op vrijwilligers die betrokken zijn bij kerkelijk werk, buurtactiviteiten of eenmalige activiteiten, mits ze aangesloten zijn bij een organisatie, vereniging of stichting. Ook de organisaties binnen de gemeenten zijn verzekerd (bestuursaansprakelijkheid etc.). De vrijwilligersverzekering geldt niet voor vrijwilligers van de brandweer en de politie; voor hen is een speciale rechtspositieregeling getroffen.

Het schadeaangifteformulier en het dekkingsoverzicht van de verzekering zijn te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/vrijwilligersverzekering. In het overzicht is exact omschreven waarvoor vrijwilligers verzekerd zijn.