Direct naar de inhoud van deze pagina

Ondersteuning gemeente

Goeree-Overflakkee wordt gekenmerkt door het rijke verenigingsleven en de vele vrijwillige inzet van inwoners. De gemeente vindt het belangrijk dat dit blijft bestaan. Daarom ondersteunt zij verenigingen en instellingen op verschillende manieren:

  • Sportteam GO. Sportteam GO bestaat uit zes enthousiaste sportcombinatiefunctionarissen. Zij zetten zich in om het sportklimaat op Goeree-Overflakkee te versterken en de sportparticipatie te vergroten. Zij bieden onder andere ondersteuning aan basisscholen en sportverenigingen op het gebied van het opstarten van activiteiten, problemen op bestuurlijk gebied, kwaliteitsbevordering en ledenwerving. Sportteam GO is altijd bereid om mee te denken, tips te geven en vragen te beantwoorden. Per vereniging en per ondersteuningsvraag wordt er maatwerk geleverd.
  • Contactfunctionaris verenigingen. Binnen de gemeente is de contactfunctionaris verenigingen werkzaam. Zij is het eerste aanspreekpunt voor alle verenigingen en stichtingen op Goeree-Overflakkee en biedt ondersteuning op allerhande financiële, bestuurlijke of organisatorische vragen. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.
  • Cultuurnetwerker. Ben je lid van een culturele vereniging of stichting op Goeree-Overflakkee? Dan kun je wellicht ondersteund worden door de cultuurnetwerker. De cultuurnetwerker zet zich in om de cultuurparticipatie op Goeree-Overflakkee te bevorderen. Daarnaast stimuleert en ondersteunt hij de culturele instellingen om de kwaliteit op het gebied van culturele interactie te versterken.
  • Adviseurs Kern- en Buurtgericht werken. Op Goeree-Overflakkee zijn in diverse dorpskernen en buurtschappen dorpsraden of buurt- en belangenverenigingen actief. Deze dorpsraden en verenigingen zijn gesprekspartners van de gemeente over onderwerpen die de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen betreffen. Elke kern heeft ook een beleidsadviseur kern- en buurtgericht werken die fungeert als contactpersoon. Heb je plannen om een dorpsraad of dorpsvereniging op te richten? De adviseurs Kern- en Buurtgericht werken helpen je graag verder. Ook kun je contact met hen opnemen als je leuke ideeën heeft om een activiteit in uw kern te organiseren.
  • De gemeente Goeree-Overflakkee biedt stichtingen, verenigingen, bedrijven en inwoners toegang tot twee subsidiedatabanken via de gemeentelijke website. De loketten worden onderhouden door Vindsubsidies.nl, Nederlands grootste online subsidiedatabase. De databanken zijn een digitaal hulpmiddel voor het vinden van subsidie mogelijkheden en voor iedereen toegankelijk via www.goeree-overflakkee.nl/subsidieloketten. Het online subsidieloket voor verenigingen helpt het lokale verenigingsleven in de zoektocht naar subsidies. De database bevat alle subsidies en fondsen en wordt 24/7 actueel gehouden door Vindsubsidies.nl. De lokale regelingen van de gemeente Goeree-Overflakkee worden geïntegreerd in dit loket.

Kan uw vereniging of stichting wel een steuntje in de rug gebruiken? Neem dan contact op met de gemeente. Gezamenlijk kan bekeken worden van welke ondersteuning je wellicht gebruik kunt maken. De gemeente is op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur te bereiken via 14 0187 of via info@goeree-overflakkee.nl.